podpora.czi.cz

Webové rozhraní POST.CZI.CZ

Webové rozhraní umí přesouvat zprávy ozančené jako spam do složky vybrané uživatelem. Toto řešení doporučujeme používat v případě, že využíváte zejména webové rozhraní a nepoužíváte e-mailového klienta. Zprávy, které jsou přesunuty jinam, nejsou stahovány E-mailovými klienty (v případě použití protokolu POP3).

  1. Nejdříve je nutno založit složku, kam se mají zprávy přesouvat (pokud již tak nebylo učiněno). V horní liště klikněte na nabídku Vytvořit a zvolte volbu Složka.
  2. V dialogovém okně vepište Jméno nové složky - např. Nevyžádaná pošta a klikněte na OK. Vytvoří se nová složka.
  3. V horní liště klikněte na nabídku Nástroje a zvolte volbu Pravidla.
  4. V nově otevřeném dialogovém okně zaškrtněte položku Aktivní (případně ověřte zaškrtnutí) a klikněte na tlačítko Přidat.
  5. V nově otevřeném dialogovém oknu vyplňte pole Popis - např. Přesun nevyžádané pošty a klikněte na tlačítko Přidat.
  6. V záložce Podmínky vyplňte podmínku dle obrázku níže - tj. vyberte první pole Jakákoliv část hlavičky obsahuje, druhé pole obsahuje, do třetího vepište X-Spam-Flag: YES. Zaškrtávcí prvky (na obrázku nejsou vidět) nezaškrtávejte.
  7. Zvolte záložku Akce. Zaškrtněte prvek u položky Přesunout do a klikněte na tlačítko s ikonou tří teček "...". V nově otevřeném dialogovém okně vyberte složku Nevyžádaná pošta a klikněte na tlačítko OK. Znova klikněte na tlačítko OK. Pravidlo se přidá.
  8. Nyní se zobrazí okno se seznamem pravidel. Vám přidané pravidlo by mělo být aktivní. Klikněte na tlačítko OK. Od této chvíle budou všechny zprávy, které mailový server vyhodnotí jako spam automaticky přesouvány do Vámi zvolené složky.
  9. Složku je nutno pravidelně kontrolovat. Důrazně doporučujeme kliknout na danou složku, i když u ní není zobrazeno, že obsahuje nějaké nepřečtené zprávy.

V případě problémů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese admin@czi.cz nebo telefonním čísle 257 329 315 v pracovních dnech od 9:00 do 16:00.