podpora.czi.cz

Microsoft Outlook Express

Outlook Express bohužel neumí filtrovat zprávy na základě hlavičky e-mailu. Proto je nutno předem vznést požadavek na administrátora poštovního serveru POST.CZI.CZ na e-mailové adrese admin@czi.cz. Následně budou všechny zprávy, které server vyhodnotí jako spam, označovány v předmětu zprávy textem "[Spam]". Následně je nutno vytvořit pravidlo pro filtrování takto označených zpráv.

Zprávy se budou ukládat například ve složce Spam. Tuto složku je možno vytvořit před samotnout tvorbou pravidla nebo při samotné tvorbě.

Níže jsou popsány kroky pro nastavení pravidel s příslušnými obrázky české verze programu.

  1. V horní nabídce klikněte na Nástroje a vyberte volbu Pravidla pro zprávy, následně klikněte na Pošta....
  2. Zobrazí se vám dialogové okno Pravidla pro zprávy. Klikněte vpravo na tlačítko Nové....
  3. Nejdříve je nutné definovat podmínku pravidla. V okně číslo 1. zaškrtněte podmínku Kde řádek Předmět obsahuje určitá slova. V okně 3. následně klikněte na modrý odkaz obsahuje určitá slova.
  4. V novém dialogovém okně vepište do prvního formulářového pole text [Spam] a klikněte na tlačítko Přidat. V dolní okně se vám zobrazí výraz Kde řádek Předmět obsahuje 'Spam'. Klikněte na tlačítko OK.
  5. V dalším kroku je nutné zvolit akci, která se má vykonat na základě pravdivosti podmínky - tj. pokud zpráva obsahuje v předmětu zprávy výraz [Spam]. Spamy se budou přesouvat do složky např. Spam. Zaškrtněte v okně 2. Vyberte akce pravidla: akci Přesunout do určené složky. V 3. okně klikněte na odkaz určené.
  6. V nově otevřeném dialogovém okně Přesunout zvolte složku, kam se budou spamy přesouvat - v našem příkladě složku Spam a klikněte na OK. Je možno i vytvořit novou složku kliknutím na tlačítko Nová složka.
  7. Nyní již zbývá pravidlo pojmenovat (viz okno 4. Název pravidla) - např. Pravidlo na spamy. Kliknutím na tlačítko OK pravidlo uložíte. Zobrazí se Vám dialogové okno z kroku b.. Kliknutím na tlačítko OK jej zavřete.

Pokud provedete výše uvedené kroky, budou se Vám spamy přesouvat do Vámi zvolené složky. Doporučujeme čas od času složku zkontrolovat, zda se v ní nenachází zpráva, která byla špatně označena jako spam.

V případě problémů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese admin@czi.cz nebo telefonním čísle 257 329 315 v pracovních dnech od 9:00 do 16:00.