podpora.czi.cz

Microsoft Outlook 2003

V programu MS Outlook 2003 je třeba nastavit pro správné odfiltrování pošty pravidlo. Níže jsou popsány kroky s příslušnými obrázky české verze programu.

  1. V horní liště klikněte na nabídku Nástroje a zvolte volbu Pravidla a oznámení.
  2. V dialogovém okně klikněte na volbu Nové pravidlo...
  3. Nyní je třeba nadefinovat nové pravidlo. MS Outlook obsahuje průvodce, který Vás provede jednotlivými kroky. V nově otevřeném dialogovém okně klikněte zvolte volbu Vytvořit zcela nové pravidlo, ponechte Kontrolovat zprávy po jejich příchodu a klikněte na tlačítko Další.
  4. V podmínkách zvolte volbu pokud obsahuje určitá slova v záhlaví zprávy (bod 1.). V dolním dialogovém okně klikněte na odkaz určitá slova (bod 2.)
  5. V nově otevřeném dialogovém oknu v poli Zadejte slovo nebo spojení, které chcete vyhledat v záhlaví zprávy: vepište text X-Spam-Status: Yes (viz bod 1.) (můžete taktéž použít i text X-Spam-Flag: YES), klikněte na tlačítko Přidat (bod 2.) a následně na tlačítko OK (bod 3.).
  6. Nyní by dolní část dialogového okna měla vypadat jaké na následujícím obrázku. Klikněte na tlačítko Další.
  7. V dalším kroku je nutno zvolit akci, která se provede při přijetí spamu. Nejvhodnější je tuto poštu přesouvat do vyhrazené složku. Proto v horní části okna klikněte na akci přesunout do složky zadané uživatelem (viz bod 1.) a v dolní části okna následně klikněte na odkaz zadané uživatelem. V zobrazeném dialogovém okně si vyberte složku, kam se má pošta přesouvat (v tomto příkladě byla zvolena složka Nevyžádaná pošta). Po vybrání složky klikněte na tlačítko OK a následně na tlačítko Další.
  8. V posledním kroku je třeba pravidlo pojmenovat - např. Pravidlo na odstranění spamu (bod 1.) a ověřit, případně zaškrtnout, že je pravidlo zapnuto. Po kliknutí na tlačítko Dokončit stačí kliknout v posledním dialogovém okně na tlačítko OK.

Pokud provedete výše uvedené kroky, budou se Vám spamy přesouvat do Vámi zvolené složky. Doporučujeme čas od času složku zkontrolovat, zda se v ní nenachází zpráva, která byla špatně označena jako spam.

V případě problémů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese admin@czi.cz nebo telefonním čísle 257 329 315 v pracovních dnech od 9:00 do 16:00.